Es Caga Tió or the Shitting Log

Common people like you, Uncategorized

 

I have been sharing with some friends a Catalan Christmas tradition that we have: the Christmas Log. When I explained that we hit a log with a wooden spoon while singing a creepy song so it shits some Christmas presents, they obviously thought I was kidding. So I made a graphic explanation of how this tradition works. Nomagical elements have been excluded. Here it is:

1.We pick a nice log

2.We paint a face on it and feed it with fruit peels and cores for a fer days or weeks, depending on personal motivation degree

3.And watch it grow

4.On Christmas day, we cover the Log or Tió with a cosy blanket and sit around it. The youngest ones (yes, that still applies to me in my family) get wooden spoons or similar to hit the log while singing the Tió song, which says something like this:

Shit, Log!

Hazelnuts and nougat.

If you don’t want to shit

we won’t feed you.

Do not shit herrings,

they’re way too salty.

Shit nougats,

they’re so tasty!

5.Then we leave because the log needs some concentration and intimacy to shit the presents

6.And we wait until the adults, who can stay, tell us when the log has farted and the situation is getting smelly

7.We get really excited when we see the volume under the blanket is way bigger: presents!! Then we sing again, being very careful not to smash any presents

8.after singing the song as fast as possible, we remove the blanket and OOOOH the Tió has shitted so many presents! We open the ones with our name and repeat the entire process until the Tió only shits sweets and candy: sign that there is nothing left inside it. And until the next year! J

For more info:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

Tió.png

He estat explicant a uns amics de fora que alguns seguim una tradició catalana per Nadal: el caga Tió o Tió de Nadal. Òbviament quan expliques que cantes a un tronc mentre li pegues amb una cullera de fusta per a que cagui regals, tots pensen que els prens el pèl. Per això he fet una explicació gràfica del procés. Els conceptes no màgics no estan inclosos 😉 Aquí tenim les instruccions:

1.Agafam un tronc que ens agradi

2.Hi pintam una cara i l’alimentam amb peladures i cors de fruites durant dies o setmanes, depenent de la motivació de cadascú

3.L’observam créixer

4.El dia de Nadal, posam una manta calentona per damunt el Tió i hi seiem al voltant. Els més petits (això encara m’inclou a mi, a la meva família) es fan amb una cullera de fusta o similar per a pegar cops all Tió tot cantant:

Caga tió

avellanes i torró.

Si no vols cagar

no et donarem menjar

No caguis arengades

que són massa salades;

caga torrons,

que són més bons!

*la cançó varia entre famílies, regions, etc

5.Després anam a una altra habitació perque el Tió necessita concentració i intimitat per a cagar els regals.

6.Esperam fins que els adults, que podem presenciar-ho, ens avisin que el Tió ha fet un pet i fa molta pudor: el Tió ha cagat!

7.Ens emocionam molt quan veiem que el volum de la manta és molt més gran! Tornam a cantar, però molt alerta a no romper cap regal!

8.Després de cantar la cançó a tota velocitat, retiram la manta i OOOOH el Tió ha cagat! Obrim el regal que duu el nostre nom i després repetim tot el procés fins que el Tió només caga alguns caramels i xocolata: senyal que ja no li queda res més! Fins l’any que ve! J

Per a més informació:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

https://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

Advertisements

Diumenge de pluja a ritme de Teresa Rampell

Common people like you

Desplaça tot el teu talent, conscient de cadascun dels moviments…

11922928_772603166200127_8362381656553881950_o

 

Rainy Sunday listening to Manel

Tots es retards

Common people like you

Quan es teus tres últims vols han tengut retard, comences a pensar que hi ha gat amagat…

See it in English here.

Tots es retards

Mudances (Vol. I)

Common people like you, Expectations vs Reality

Quan te mudes a un pis nou i veus que hi ha dues versions de lo que s’entén per

                                                                      NETETJA PROFESSIONAL:

 Mudances vol.I

See it in English!