Es Caga Tió or the Shitting Log

Common people like you, Uncategorized

 

I have been sharing with some friends a Catalan Christmas tradition that we have: the Christmas Log. When I explained that we hit a log with a wooden spoon while singing a creepy song so it shits some Christmas presents, they obviously thought I was kidding. So I made a graphic explanation of how this tradition works. Nomagical elements have been excluded. Here it is:

1.We pick a nice log

2.We paint a face on it and feed it with fruit peels and cores for a fer days or weeks, depending on personal motivation degree

3.And watch it grow

4.On Christmas day, we cover the Log or Tió with a cosy blanket and sit around it. The youngest ones (yes, that still applies to me in my family) get wooden spoons or similar to hit the log while singing the Tió song, which says something like this:

Shit, Log!

Hazelnuts and nougat.

If you don’t want to shit

we won’t feed you.

Do not shit herrings,

they’re way too salty.

Shit nougats,

they’re so tasty!

5.Then we leave because the log needs some concentration and intimacy to shit the presents

6.And we wait until the adults, who can stay, tell us when the log has farted and the situation is getting smelly

7.We get really excited when we see the volume under the blanket is way bigger: presents!! Then we sing again, being very careful not to smash any presents

8.after singing the song as fast as possible, we remove the blanket and OOOOH the Tió has shitted so many presents! We open the ones with our name and repeat the entire process until the Tió only shits sweets and candy: sign that there is nothing left inside it. And until the next year! J

For more info:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

Tió.png

He estat explicant a uns amics de fora que alguns seguim una tradició catalana per Nadal: el caga Tió o Tió de Nadal. Òbviament quan expliques que cantes a un tronc mentre li pegues amb una cullera de fusta per a que cagui regals, tots pensen que els prens el pèl. Per això he fet una explicació gràfica del procés. Els conceptes no màgics no estan inclosos 😉 Aquí tenim les instruccions:

1.Agafam un tronc que ens agradi

2.Hi pintam una cara i l’alimentam amb peladures i cors de fruites durant dies o setmanes, depenent de la motivació de cadascú

3.L’observam créixer

4.El dia de Nadal, posam una manta calentona per damunt el Tió i hi seiem al voltant. Els més petits (això encara m’inclou a mi, a la meva família) es fan amb una cullera de fusta o similar per a pegar cops all Tió tot cantant:

Caga tió

avellanes i torró.

Si no vols cagar

no et donarem menjar

No caguis arengades

que són massa salades;

caga torrons,

que són més bons!

*la cançó varia entre famílies, regions, etc

5.Després anam a una altra habitació perque el Tió necessita concentració i intimitat per a cagar els regals.

6.Esperam fins que els adults, que podem presenciar-ho, ens avisin que el Tió ha fet un pet i fa molta pudor: el Tió ha cagat!

7.Ens emocionam molt quan veiem que el volum de la manta és molt més gran! Tornam a cantar, però molt alerta a no romper cap regal!

8.Després de cantar la cançó a tota velocitat, retiram la manta i OOOOH el Tió ha cagat! Obrim el regal que duu el nostre nom i després repetim tot el procés fins que el Tió només caga alguns caramels i xocolata: senyal que ja no li queda res més! Fins l’any que ve! J

Per a més informació:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

https://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B3_de_Nadal

Advertisements

Conductora!

Uncategorized

Tots hem estat esperant molt aquest moment… vull donar ses gracis a tots es meus estimats, que m’han duit sempre allà on he volgut aguantant es meus maretjos, a nes meu instructor per aguantar sa meva diarrea verbal des nirvis i a tothom que m’he de trobar per sa carretera per tanta paciència. Això és per tots voltros!!

This is for you all!!

11951995_10153594189764784_5225096065388526339_n

IMPRESCINDIBLES DE VERBENA

Uncategorized

verbena

VILLAGE FEST AND FESTIVAL MUSTS (clockwise):
– day and night sunglasses
– proper hydration
– charged phone
– comfy shoes
– bag with water, sweater and money for beer, crepes and burguers
– a fan! (Swap for wellies if you happen to be in Ireland)

When you are in the lab 9am to 9pm

Uncategorized

Forget about your real social life and even your social media life and your life in general.

5172015202145

Next day:

martinilla

#cantwaitforhollidays

Let people love

Uncategorized

Avui se celebra a Irlanda.un referèndum per si s’ha d’aprovar o no es matrimoni homosexual. És interessant perquè serà es poble qui decideixi, en lloc de ser es govern qui ho aprovi ho prohibeixi. És impressionant veure quanta gent demana es SÍ tenint en compte sa recent història d’aquest país (sa homosexualitat era il·legal fins fa menys de 25 anys!). Tot i així, m’he quedat bastant sorpresa de veure que hi ha campanyes en contra, que intenten convèncer a sa gent de que es homosexuals no han de tenir aquest dret. Senyors, s’estimaran igual amb matrimoni o sense, viviu i deixau viure!

422201584328

Today there is a referendum for marriage equality in Ireland to see if they allow gay marriage. It is interesting that people are going to decide on that rather than the government like in other countries. It is amazing to see how many people want that change considering their recent history. However, I am quite still surprised of seeing a #voteno campaign, where people try to convince others that they should deny marriage to homosexuals. Darlings, they are going to love eachother anyway, with or without marriage. So just live and let others live, too.

Game Of Thrones Fever

Uncategorized

En general m’agrada mirar ses pel·lícules i series amb algú, per això de no veure’m tota sola comentant sa jugada a cada moment i poder fingir que parl amb algú real i no només amb es personatge (“Nooo, què fas??? No veus que t’enganen???” Mai n’aprendran).
Sa locura de Game of Thrones en especial, millor passar-la en companyia. Crispetes, pizza o gelats i algú a qui estrènyer es braç durant ses batalles. Que sigui més valent que jo per a que m’avisi quan ja no se veu es cap tallat i que comparteixi s’angoixa d’haver d’esperar es pròxim capítol. Feliç cinquena temporada, amics!

Game of Thrones

In general, I need to watch movies and series with someone, to avoid seeing myself all alone commenting the moves and pretend that I am talking to somebody real rather than to the characters only.
Game Of Thrones fever specially, better in company! Pop corn, pizza or icecream and someone’s arm to squeeze during the battles. Soneone braver than you so they can tell you when the cut head is not on screen anymore and that will share the anxiety of having to wait for the next episode. Happy 5th season, folks!